Lite skolk på länets skolor

Gymnasieeleverna i Jönköpings län skolkar näst minst i landet. Bara i Dalarna skolkar man mindre.

Det visar Centrala studiemedelsnämndens siffror över hur många elever som som blev av med sitt studiebidrag på grund av skolk.

I Jönköpings län är det drygt var hundrade elev som blir av med sitt studiebidrag, det kan jämföras med eleverna i Stockholm där nästan var tjugonde elev skolkar så mycket att de blir av med studiebidraget.

Undersökningen från CSN visar att många av eleverna som mister sitt studiebidrag inte kommer tillbaka till skolan igen - och lyfter fram att dessa behöver stöd, kanske i form av mentorer.