احمد باطبی از زندگی در آمریکا و خاطرات زندان می گوید

   احمد باطبی، چهره ی سرشناس جنبش دانشجویی ایران که پس از تحمل بیش از ۹ سال زندان، سال گذشته موفق به خروج از ایران شد و اینک در آمریکا زندگی می کند، در سفری به سوئد به دعوت حزب سوسیال دموکرات در یک گردهم آیی در روز چهارشنبه در یوتبوری  و روز پنجشنبه نیز در میدان سرگل استکهلم شرکت کرد و پیرامون وضعیت حقوق بشر و دانشجویان در ایران سخنرانی کرد.
احمد باطبی در گفتگویی با زینت هاشمی ازجمله از زندگی در آمریکا، کمک هموطنان کرد به فرار او از ایران و نیز از دوران زندان خود گفته است