Inga jobb till textildesigners

Ingen av de textildesigners som slutar sin högskoleutbildning nu har fått jobb. Idag när de visar upp sina examensarbeten är framtiden oviss.

Rebecka Hansson är en av dem som saknar jobb.
– Jag vet ingen som fått jobb, säger hon.

Erik Bresky, prefekt textilhögskolan håller med om att arbetsmarkanden för de elva texstildesigners som nu lämnar Högskolan i Borås ser tuff ut.

Miljö och överkonsumtion var teman hos flera av examensarbetena på textilhögskolans examensutställning och textildesignstudenten Rebecka Hansson kallade sitt examensarbete för slow fashion, en protest mot överkonsumtion.