Kommunen skall välja miljöanpassat

Kommunen vill göra om reglerna för upphandling och ta mer hänsyn till miljön framöver. Det innebär att kommunen ska verka för en god miljö och en hållbar utveckling.

Så långt det är möjligt skall man välja varor och tjänster som är miljöanpassade och ta hänsyn till sociala och etiska krav.

Det beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott på torsdagen.