SVEDALA

Privata vårdcentraler väntar med hälsoval

Närmare hälften av de privata vårdcentralerna i Skåne har valt att inte gå med i hälsovalet. Det har skapat en del förvirring, men i praktiken innebär det ingen skillnad för patienterna.

– Patientavgifterna är de samma och man är välkommen att lista sig till en hälsovalsenhet eller en som inte är med i hälsosvalet, säger Anders Tegenrot, familjeläkare och vd för Hälsomedicinskt Center i Svedala.

De har valt att stå utanför. Patienterna kan alltså lika gärna lista sig på en vårdcentral som har ett vårdavtal med regionen. Däremot har de enheterna inte fått del av de passivt listade patienterna, det vill säga patienter som inte har valt någon vårdcentral tidigare eller besökt någon de senaste två åren. Det har lett till att många bekymrade Svedalabor som listats på vårdcentralerna i Anderslöv och Bara vänt sig till Hälsomedicinskt Center.

– De vill vara listade hos oss och vi tar emot dem, säger Anders Tegenrot.

Även patientavgifterna är desamma, 120 kronor om man går där man är listad, 200 kronor om man går till någon annan. Men även om allt fungerar lika för patienterna är det stora skillnader för vårdcentralerna. Oron för de ekonomiska förutsättningarna har gjort att 24 av 60 privata vårdenheter valt att stå utanför hälsovalet. Hälsomedicinskt Center driver även en vårdcentral i Hjärup, och där hade man inget val, eftersom avtalet gick ut. Men i Svedala gäller avtalet fyra år till, och därför avvaktar man.

– Vi vill vara rädda om vårt upptagningsområde och våra patienter, därför är det självklart att ligga kvar i det gamla systemet tills vi vet vad vi behöver för att säkra en god vård även i ett hälsoval, säger Anders Tegenrot.

För Region Skåne hade det varit önskvärt att alla gått med, men enligt sjukvårdsnämndens ordförande, Henrik Hammar (M), är möjligheten att säga upp vårdavtal begränsad. Däremot hoppas han att fler med tiden ska ansluta.

– Vi pratar med dem för att de ska stiga in i hälsovalet när alla siffror har blivit tydligare, säger han.