Privat vård på Sollefteå sjukhus

Operationer i privat regi planeras från och med i höst att genomföras under helgerna vid Sollefteå Sjukhus.
Det är Specialistläkarhuset i Sundsvall som efter kontakt med landstinget Västernorrland fått fortsatt förtroende att föra samtal med Sollefteå sjukhus om hur en sådan överenskommelse ska kunna utformas.

I första hand handlar det om så kallade dagvårdsoperationer av exempelvis knän, fötter, axlar och armar. Operationer där patienten kan lämna sjukhuset