Norrköping

Läkare missade cancer

Två läkare på Vrinnevisjukhusets kvinnoklinik i Norrköping och en läkare på Onkologiska kliniken på Linköpings Universitetssjukhus anmäls för att ha missat att en kvinna från Norrköping drabbats av cancer i magen.

Kvinnan hade tidigare drabbats av gynekologiskt cancer och trots att hon beskrev sina problem vid kontroller efter operationen hösten 2007 gjordes ingen utredning. Det var först i november 2008 då kvinnan sökte akut läkarvård som man upptäckte att kvinnan hade cancer i magen.

Anmälan har gjorts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.