Karlskoga

Partnertech varslar 25

Företaget Partnertech i Karlskoga varslar 25 anställda om uppsägning. Utöver det kommer 30 visstidsanställda troligen inte att få förlängning. Anledningen är att orderingången minskat kraftigt. Företaget har 230 fast anställda och 45 vissttidsanställda.

Det är företag i försvarsindustrin bland annat som inte kommit in med lika stora beställningar  som tidigare. Däremot har det skett en ökning från telekomindustrin, även om det ser mer osäkert ut efter semestrarna, säger VD Kjell Edholm.
Partnertech tillverkar mekaniska komponenter.
Det var det andra varslet i Karlskoga den här veckan. I början av veckan varslade Saab Bofors Dynamics 148 tjänstemän