Tuffa tider för kommuner

Luleå kommun bedöms av Sveriges kommuner och landsting SKL, som en kommun med en stabil och stark ekonomi, trots finansläget. När Anders Knape, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL, besökte Norrbotten igår uttryckte han förståelse för att Luleå vill ändra på balansskravet i kommunallagen, som säger att en kommun inte får använda sparad förmögenhet till verksamhet i underskottsår.

- För Luleå som har en stabil och stark ekonomi, är det naturligtvis intressant om det kan ske förändringar i tolkningen av balanskravet, vilket skulle göra att de kan utnyttja en del av de resurser som de har sparat för att möta de ekonomiska problemen vi ser framför oss, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

- Luleå befinner sig på den övre delen av kommunsverige om man utgår från ekonomisk parameter, säger han.

Anders Knape är ordförande för sveriges största arbetsgivarorganisation SKL.

Den ekonomiska nedgången kom otroligt snabbt den här gången i förhållande till tidigare konjunkturnedgångar, menar han.

- Bara för ett år sedan satt vi i SKL och pratade om hur vi skulle möta en överhettning i ekonomin!

2010 kommer att bli ett tufft år, enligt Anders Knape. Men redan i år har många kommuner fått revidera sin budget flera gånger.

Men han anser ändå att landstingen har ett betydligt sämre läge än kommunerna i landet. Med undantag av några få som exempelvis Jönköpings läns landsting som har en väldigt stark ekonomi.

- Landstingen har på de flesta håll mycket värre situation. De har haft en tuffare kostnadsutveckling. Det beror på demografiska faktorer och att vi vårdar fler äldre samt att läkemedelskostnaderna har skenat iväg, avslutar Anders Knape.

Inger Marklund SR Norrbotten