Rektorer positiva till skriftliga omdömen

Många rektorer tycker att skriftliga omdömen för elever i första klass är bra. Det visar en  undersökning som Ekot gjort.

Reformen trädde i kraft i höstas och har kritiserats hårt, bland annat för att vara som betyg till förstaklassare. Men enligt en undersökning som Ekot gjort tycker många av skolornas rektorer att de skriftliga omdömena är ett stöd för elevernas kunskapsutveckling.

– Ja, jag tycker att de är bra för att de tydliggöra vad man kan respektive inte kan eller rättare sagt om man uppnår målen eller inte, säger Björn Anjou som är rektor på Bergsundsskolan i Stockholm.

– Det är tydligt för eleven och det är tydligt för föräldrarna och det är också en tydlighet från oss som skola att visa att det här har vi koll på.

Det finns de som inte anser att det är bra att ge barn negativa besked. Att det kan inverka negativt på barnet. Vad säger du om det?

– Jag håller inte med om det. Jag tycker att vid utvecklingssamtalen när man arbetar med individuella utvecklingsplanen och samtalen med föräldrarna så är det också pedagogens skyldighet att se till att det inte hamnar på en negativ nivå. Det här kan vi göra och så här ska vi göra och det här klarar du, säger Björn Anjou.

Bengt Hansell, Ekot
bengt.hansell@sr.se