Ronneby

Stort underskott i Ronneby

Socialnämnden i Ronneby går back med mer 7 miljoner.

Det är socialnämndens prognos för 2009 som ser dyster ut och man räknar med ett underskott på 7,7 miljoner kronor. 

Det är ökande kostnader för vårdplaceringar och dessutom stigande socialbidragskostnader som är orsaken till underskottet. 

Nämnden har nu fått i uppgift att komma fram med en lista på sparåtgärder och lokaltidningarna skriver att nämnden på tisdag ska diskutera situationen.