Klimatupprop i Värmland

Landshövding Eva Eriksson och regionråd Tomas Riste var igår, torsdag, först att skriva under upprop för att Värmland ska vara klimatneutralt år 2030.

Uppropet finns på internet och är öppet för alla.

Målet är att få bort beroendet av fossila bränslen för uppvärmning, service och transporter, att elen som används inom regionen i första hand ska vara förnybar och att all energi ska användas så effektivt som möjligt.