Studentfredag 5 juni!

Och det märktes på både Björn och Matilda, fast på lite olika vis,
precis som vanligt.

Men gemensamt för dem både var nostalgidroppen i ögonvrån