Bidrag ska göra Kungälv tryggare

Ett bidrag från länsstyrelsen ska göra stadsmiljön i Kungälv tryggare.

Bidraget på 800 000 kronor ska hjälpa kommunen att göra ombyggnader vid det kommande torgbygget i Västra Tullen.

Det handlar bland annat om att sätta ut buskage på ett sätt som inte skymmer sikten och jobba med belysningen på torget så att platsen upplevs som säker och trygg.