Linköping

Sjuksköterska riskerar legitimationen

En sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping bör få sin legitimation återkallad. Det yrkar socialstyrelsen i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Mannen är narkotikaberoende och har tidigare dömts för stöld av narkotiska läkemedel och trots att han genomgår en behandling mot sitt narkotikaberoende anser  socialstyrelsen inte att mannen är lämplig för sjuksköterskeyrket.