NYNÄSHAMN

Fortsatt militär forskning i Nynäshamn

Miljödomstolen ger Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, tillstånd att fortsätta sin verksamhet vid Grindsjön i Nynäshamn. Beslutet gäller bland annat rätten att använda forskningsanläggningen och utnyttja skjutplatser för skjutning med grovkalibriga vapen och sprängladdningar.

Skjutverksamheten får bedrivas under högst 230 dagar per år.