Tyresö

Tyresö toppstyrt anser MP

Tyresö kommun bryter mot kommunallagen, menar Miljöpartiet. Besluten fattas ofta direkt av de högsta politikerna i kommunstyrelsen utan att nämnderna får tycka till. Det säger Marie Åkersdotter, gruppledare för Miljöpartiet som nu anmält kommunen till länsrätten.

– Vi tycker nu är det nog. Nu får de skärpa till sig helt enkelt. Därför går vi till länsrätten, säger Marie Åkersdotter, gruppledare för (MP) i Tyresö.

Miljöpartiet i Tyresö har länge känt sig styvmoderligt behandlat i kommunpolitiken. Miljöpartiet är ett litet parti i opposition och är inte representerat vare sig i nämnder eller kommunstyrelse. Det enda sättet att ta upp för dem viktiga frågor är att skriva så kallade motioner.

Och att inte låta motionerna först beredas och diskutera i nämnderna innan det tas upp i fullmäktige är att inte ta motionerna på allvar, anser Marie Åkesdotter och dessutom bryter det mot kommunalagen menar hon.

– Man låter tjänstemän svara på motionerna och sedan så behandlar man dom bara i kommunstyrelsen och det anser vi är fel, säger Marie Åkesdotter (MP).

Så här lyder kommunalagens femte kapitel paragraf 26.

" Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning."

Kommunalrådet moderaten Berit Assarsson har ingen förståelse för miljöpartiets åsikt.

– Jag tycker det är gnäll rent ut sagt. Det är gnäll. Motionerna behandlas ju alltid i kommunstyrelsen och ofta även av någon annan nämnd men ibland endast i kommunstyrelsen men då har man berett enligt kommunallagen. Men Miljöpartiet kanske gör en annan tolkning. Då får väl Länsrätten pröva det. Det ska bli spännande, säger kommunalrådet (M) Berit Assarsson.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se