Det ljusnar för LKAB

LKAB har fått in ett antal nya order på järnmalmspellets för leverans under sommaren. Därför kommer sommarstoppet att justeras något jämfört med tidigare plan. Det här innebär att många LKAB anställda inte längre kan räkna med en extra lång sommarsemester.

Framförallt är det den asiatiska marknaden som efterfrågan ökat. Men även i Mellanöstern och i någon mån Europa ser LKAB ett behov hos stålverken att börja fylla på lagren igen.

- Vi jobbar hår för att etablera oss i Asien, vi gör allt för att visa framfötterna på den marknaden, som står för hälften av järnmalmsimporten i världen, säger Lars-Erik Aaro, tillförordnad vd på LKAB.

En bidragande orsak till att det nu ljusnat för LKAB är att gruvorna i Kina håller en låg järnhalt som ger mycket höga produktionskostnader. När nu priset på järnmalm sjunkit så stängs flera av de kinesiska gruvorna och landet måste importera.

Det här innebär att ca 250 anställda som tidigare fått besked om fyra veckors extraordinär ledighet i sommar utöver semester, inte längre kan räkna med så lång ledighet. I stället kommer dom att få arbeta i produktionen under den förlängda perioden.

Förhandlingar om detta sker med facken med början i dag. Thomas Nilsson, ordförande i Gruvfyran som organiserar gruvarbetarna i Malmberget, är lättad över att bolaget fått nya order.

- För det första är det roligt för vår del, att vi ser att det produktionen ökar i stället för minskar som vi har sett hela våren och försökt hantera, säger han.

Gruvarbetarna har alltså fått åtta veckors betald semester i år, i stället för de vanliga fem veckorna.

- Vi har fått veta att kunderna har tagit ytterligare order och att det kommer att påverka vårt sommarstopp i begränsad form, säger Thomas Nilsson.

Nu kommer LKAB att fråga vilka som är villiga att senarelägga sin semester och jobba i sommar. De får helt enkelt ta ut sina åtta semesterveckor vid en annan tidpunkt.

- De som till exempel vill spara sin semester till hösten har möjlighet att göra det.

Thomas Nilsson har också hört att det är många som är villiga att ställa upp frivilligt och jobba i sommar.

- Det vi är intresserade av är att behålla våra jobb och ha bra arbetsvillkor, säger han.

För LKAB innebär den nya försäljningen bland annat:

Pelletsverk KK4 i Kiruna producerar fram till den 7 juli in stället för stopp 22 juni. Produktionen av finmalen malm i Malmberget körs till den 9 juli. Produktionen i sovringsverk och en mindre del av Kirunagruvan kommer att köras hela sommaren. LKAB räknar även med förlängd produktionen i sovringsverk och Malmbergsgruvan.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se