Byfjorden ska få mer syre

I höst ska man försöka liva upp Byfjordens botten genom att tillföra syre.

Döda bottnar är ett problem i Västerhavet. Även om reningsverk tar hand om fosfor och kväve fortsätter det att läcka ut från markerna ut i vattendrag och vidare ut mot kusterna.

I höst startar ett pilotprojekt i Byfjorden utanför Uddevalla. Där ska man försöka liva upp bottnarna genom att tillföra syre.

Med hjälp av en pump ska man pumpa ner syrerikt vatten från tio meters djup ner till 40 meters djup. Det lättare, syrerika vattnet stiger då tills det blandats med det tyngre, syrefattigare vattnet.

– Så vi får igång en cirkulation, säger Anders Stigebrant, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

Detta gör att svavelvätehalten sjunker.

– Det är det som bildas när det inte finns syre vid nedbrytning av organiskt material, säger Anders Stigebrant.

Om det här projektet slår väl ut är planen att göra samma sak i Östersjön, fast då krävs det cirka 100 pumpar som vardera pumpar 100 kubikmeter vatten per sekund.