Umeå

Specialgymnasister mångdubbelt fler än i landet

Umeå har flest gymnasieungdomar i landet som går på specialprogram. Fyrdubbelt större andel gymnasietuderande i Umeå följer specialprogram jämfört med övriga landet landet. Det handlar framförallt om praktiska specialprogram - men det finns också teoretiska specialämnen eller inriktningar.

Men nu är det på väg att ta slut när den nya skollagen träder i kraft, enligt ordföranden i Umeås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

 Femtio procent, alltså hälften av gymnasieungdomarna i Umeå kommuns skolor följer specialprogram. Siffran för Sverige är 12 procent. Men de elevanpassade programmen som också anpassats till behov hos och synpunkter från arbetslivet kommer troligen att måsta upphöra, för en ny skollag är på väg, säger Hans Lindberg, socialdemokratisk ordförande i Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå.

Umeå kommuns gymnasieledningen ser de specialutformade gymnasieprogrammen som ett sätt att möta elevernas önskemål. Inte minst när det gäller idrott som är vanligast tycker Hans Lindberg (S), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det ger många möjlighet att fortsätta med idrotten och samtidigt studera teoretiska ämnen. Men många av specialinriktningarna - eller profilprogrammen - utformas i samarbete med arbetsgivarna.

Eleverna på gymnasiet blir ofta mer lätta att anställa när de läser sånt som arbetslivet efterfrågar, säger Hans Lindberg.