Polisiär självkritik mot lång utredning

Stockholmspolisen ser allvarligt på att en våldtäktsutredning som myndigheten haft ansvar för tagit alltför lång tid. Utredningen gällde en misstänkt våldtäkt våren 2007. Först i mars i år kom åklagaren fram till att den skulle läggas ner.

I ett yttrande till Justitieombudsmannen skriver polisen att inga åtgärder vidtogs i utredningen på ett och ett halvt år, utom två förhör. Enligt utredaren har det varit ett komplicerat ärende.

Polisen skriver att flera åtgärder vidtagits för att förhindra att en utredning drar ut på tiden på samma sätt igen.