Gotlänningar vid kyrkomötet

Idag tisdag inleds kyrkomötet i Uppsala. Gotland representeras av Gunhild Bolander och Bo-Gustaf Sorby, därutöver deltar biskop Biörn Fjärstedt.
Kyrkomötet har över 100 motioner att ta ställnig till. Flera av motionerna handlar om friheten att själv bestämma vilken församling man vill tillhöra. Andra motioner handlar om homosexuellas rätt till kyrklig vigsel, tv-sända gudstjänster och behovet av en kyrkoombudsman.