Hjälmarens gös ska skyddas

För att skydda gösen införs nya bestämmelser för fisket i Hjälmaren. Det har Länsstyrelsen nu beslutat. Bland annat höjs minimimåttet för den gös som får tas upp.
För att skydda gösen införs nya bestämmelser för fisket i Hjälmaren. Det har Länsstyrelsen nu beslutat. Bland annat höjs minimimåttet för den gös som får tas upp. Gösen är en viktig fiskart i hjälmaren, exempelvis för yrkesfiskarna. Och fisket efter den är intensivt. Förhoppningen med de nya reglerna är att flera fiskar kommer att kunna leka innan de får fångas. Dessutom innebär det ökade minimimåttet en bättre tillväxt för gösen, anser länsstyrelsen.