Utbetalningar av salmonella-ersättning

Nu börjar Jordbruksverket betala ut ersättning till de gårdar som drabbats av salmonella via djurfoder från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Nio gårdar får dela på nästan 1,8 miljoner kronor i denna första utbetalning, men totalt har Jordbruksverket fått in ansökningar om ersättning från 31 gårdar i landet. Västsura gård utanför Surahammar, har ännu inte skickat in någon ansökan. Ägaren Lars Rambergsäger till P4 Västmanland att en första ansökan på drygt en miljon kronor kommer att ges in nästa vecka. Utbetalningarna är preliminära eftersom Jordbruksverket anser att det är Lantmännen som slutligen ska betala för de kostnader och förluster som uppstått på grund av det smittade fodret.