Stora framgångar för tyska högerextrema

I Tyskland har det nationalistiska och främlingsfientliga partiet NPD haft framgångar i kommunalvalet, som hölls den gångna helgen. I omkring 50 småkommuner i landets östra delar har partiet fått över tio procent av rösterna.

Sammanräkningen är ännu inte helt klar, men tendensen är att Nationaldemokraterna NPD vinner platser i allt fler kommunala parlament i de östra delstaterna. I det här valet har de också fått extra utdelning, efter en de i den tyska författningsdomstolen i fjol. Den slog fast att en femprocentspärr inte får användas i kommunala val.

Följden är att NPD nu erövrat enstaka mandat också i flera större städer som Dresden, Chemnitz, Weimar, Leipzig och Eisenach.

De tvåsiffriga röstetalen som NPD nu får i många småkommuner i gränsområdena mot Polen och Tjeckien, det är en upprepning från det förra kommunvalet och det överraskade många då. Det nya nu är utbredningen. NPD har arbetat målvedvetet för att vinna anhängare lokalt. De har också lyckats mobilisera fler kandidater till fler parlament, och uppenbarligen har det gett utdelning.

NPD bevakas av det tyska författningsskyddet, motsvarigheten till Säpo. Partiet vill att Tyskland går ur EU och Nato och återinför D-Marken som valuta. Partiet kräver även att Tyskland återtar delar av Polen. Under partifasaden har NPD nära band till kriminella, nynazistiska kamratföreningar.

Tysk lag tillåter att odemokratiska partier förbjuds. Hittills har författningsdomstolen inte gått med på förbud av NPD. På nationell nivå har partiet stora problem. Flera av ledarna är dömda för brott, bland annat för förskingring av partimedel.

I de kommunförsamlingar där NPD-företrädare redan sitter så har dom genomgående liten inverkan på lokalpolitiken. Som regel bildar de andra partierna allianser för att minska NPD:s inflytande.

Per Eurenius, Berlin
per.eurenius@sr.se