Carlgren kritisk till Vattenfalls kolkraft

Miljöminister Andreas Carlgren (C) kritiserar statliga Vattenfalls stora ägande av kolkraft. Han säger att Vattenfall inte är någon tillgång för honom när han utomlands argumenterar för minskade koldioxidutsläpp.

Vattenfall är ett av Europas största energibolag. Enligt miljöministern är det inte i längden förenligt med statens intressen att äga och driva energiproduktion som släpper ut stora mängder koldioxid. Och Andreas Carlgren anser att Vattenfall borde ändra inriktning.

– Det kan ju inte vara så att det är fossil energi som är huvudinriktningen. Det här är min och det är regeringens inriktning när det gäller klimat- och energipolitiken, och det är klart att det också vore önskvärt om det syntes i Vattenfalls sätt att agera, tydligare än vad det har gjort hittills, säger Carlgren.

Vilken möjlighet har du att påverka det här som miljöminister?

– Jag kan bara konstatera att det här är min utgångspunkt och det är så jag ser det.

Det är din egen partiledare Maud Olofsson som håller i den här frågan. Har du fört några samtal med henne om detta?

– Det är både jag och Maud och regeringen som helhet som har den här inriktningen vad gäller klimat- och energipolitiken. Och det är logiskt att tycka att de bolag som staten äger ska verka i samma riktning som den svenska regeringens politik på det området.

Vattenfall är den fjärde största aktören i Europa. Om ni heläger ett bolag måste ni väl kunna påverka dess verksamhet?

– Jag tycker att det är en fördel i den del som Vattenfall bidrar till att utveckla koldioxidavskiljning och lagring så snabbt som möjligt. För det kommer att behövas och det kommer vara en styrka, både för Europa och det kommer vara en styrka i Sverige. Men som helhet tycker jag också det är rimligt att det blir tydligt att statens ägande bidrar till att förverkliga den inriktning som Sverige har, det vill säga att minska beroendet av fossila energier och att göra det snabbt.

När får vi se resultatet av den inriktningen?

– Det spekulerar jag inte i nu, utan jag bara konstaterar att det är min utgångspunkt.

Så du har som miljöminister ingen möjlighet att påverka det här?

– Det har jag inte sagt, jag bara säger att det här är min utgångspunkt.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se