Första spadtaget av nya rv 26

Vid en ceremoni i förmiddags startade den stora ombyggnaden av hårt trafikerade riksväg 26, alltså Nissastigen, genom Smålandsstenars centrum.
Vägverket och Gislaveds kommun satsar gemensamt på bland annat separata gång- och cykelvägar och trädplanteringar. Och för att markera att det är en satsning på dom oskyddade trafikanterna så var det en grupp barn från daghemmet Mariagården i Smålandsstenar som fick ta det första spadtaget.