Varför är jag här?

Nästan 45000 svenskar har adopterats till Sverige. De flesta har inte bara mist sina anhöriga, utan dessutom fått minnen och kunskap raderade. Och får det än idag – för fortfarande anländer tusentalet barn varje år på ungefär samma sätt som tidigare.

Trots att Sverige tagit emot nästan flest adoptivbarn i världen, per invånare räknat – har adoption ändå diskuterats lite. I  ”Varför är jag här? undersöker Bosse Lindquist en av de mindre uppmärksammade sidorna kring Sveriges adoptioner – att nästan en femtedel av alla adopterade kommit till Sverige äldre än tre år gamla, och med fullt intellektuellt medvetande under hela sin adoptionsprocess.
”Varför är jag här” innehåller ”Annas” historia – om hur hon kom till Sverige som nio-åring, med en bror och ett fotoalbum av sin familj i Korea – för att tvingas på en ny identitet.