Månadens redaktionsfråga - juli

Begreppet vanlig har hamnat ii sommar. I Almedalen drog Kristdemokraternas Göran Hägglund lans för det han kallar vanlighetens folk, det vill säga de "som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest", i kontrast till bland annat kulturjournalisterna som mer bjuder på "performancevrål /.../ idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna". Och Hägglund har både fåttoch.

Vi låter debatten rulla vidare och frågar istället redaktionen denna månad: Vad är det vanligaste med dig?

kan du läsa tidigare frågor till redaktionen.