Klagomålsenhet i Timrå

Ånge kommun vill inrätta en särskild enhet för att ta emot klagomål. Principen är att klagomål ska ses som en gåva till kommunen och de som klagar ska enligt förslaget belönas med ett avdrag på till exempel sopavgiften med hundra kronor, eller få en blomstercheck.