Statlig bredbandssatsning

För att rädda utbyggnaden av bredband i glesbygden minskar staten kraven på kommunal medfinansiering.
Staten och kommunförbundet har gjort en ny uppgörelse som innebär att kommunerna bara behöver betala 5 procent av sin bredbandsutbyggnad. Staten har tidigare lovat ekonomiskt stöd till utbyggnad av bredband i glesbygdskommuner. Men eftersom kommunerna hittills varit tvungna att själva betala en stor del har intresset varit mycket svagt.