Mobbning visas upp i Visby domkyrka

Nästa vecka invigs i Visby Domkyrka en fotoutställning om mobbning som är gjord av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin, som blev känd för den breda allmänheten i samband med fotoutställningen Ecce homo.

Elisabeth Ohlson Wallins nya utställning heter "Via Dolorosa", är producerad av Västerås stift och består av femton bilder på temat mobbning. Utställningen öppnas på onsdag 24 juni och invigningstalet hålls av sommarfåröbon Lisbeth Palme, som bland annat varit ordförande för Unicef.

I höst tänker Visby stift tillsammans med öns skolelever med utgångspunkt från utställningen diskutera frågor om mobbning.

Elisabeth Ohlsons Wallins bilder visas i domkyrkan fram till mitten av oktober.

(Tisdagen den 23 juni 2009

Kl 14.00

Visby Sankta Maria Domkyrka

Under sommaren och tidig höst (t o m mitten av oktober) präglas Visby Sankta

Maria domkyrka av fotografen Elisabeth Ohlson Wallins bilder "Via Dolorosa".

Utställningen är producerad av Västerås Stift tillsammans med fotografen och

berör ämnet mobbing. Utställningen har hämtat inspiration av den klassiska

kristna

berättelsen "Via Dolorosa " - lidandets väg.

Serien är uppbyggd kring 15 motiv som Elisabeth skapat tillsammans i ett

tätt samarbete med en grupp ungdomar i Västerås Stift - bilder som vill

belysa frågan om

mobbing och få igång ett samtal kring dessa frågor i många olika grupper och

sammanhang.

Visby Domkyrkoförsamling tycker att det är glädjande att få tillgång till

detta material och har påbörjat ett samarbete med skolvärlden på Gotland där

vi hoppas att

många skolor kommer till domkyrkan under hösten för att tillsammans med

skolpersonal och församlingens egna pedagogiska resurspersoner arbeta med

bilderna.

Bilderna är inte enbart riktade till barn och ungdomar utan kommer säkert

också att kunna skapa samtal och diskussioner i vuxengrupper.

Vid tisdagens träff kan ni möta Hans Degréus och Ulla Brobäck som arbetat

med detta projekt i Västerås och kan förmedla de goda erfarenheterna

därifrån.

Utställningen invigs onsdagen den 24 juni

Kl 14.00

Invigningstalare: Lisbeth Palme

För Domkyrkoförsamlingen

Thomas Fors

Kultursekreterare

070 -318 87 59