Sparåtgärder i försvaret

Det kommer att bli omfattande besparingar i försvaret för att få årets budget att gå ihop. Bland annat vill marinen hemförlova drygt tusen värnpliktiga i förtid.
Resten av året kommer den svenska flottan i praktiken att enbart opererera under kontorstid. I stort sett alla militärövningar ställs in, och i hela försvaret införs övertidsstopp, anställningsstopp och inköpsstopp, enligt uppgifter till TT. Orsaken till besparingarna är att försvaret saknar omkring 700 miljoner kronor till sin förbandsverksamhet. Förbandscheferna har fått direktiv från ÖB att spara på allt som går att spara på, och ska svara under onsdagen. På fredag kommer definitiva besked från försvarshögkvarteret till förbanden.