GRÄV-JOSEPHINE

Uppdrag Uppföljning: Jakten på farliga ämnen i smink går vidare! Och vi inser att problemet är större än vi trott...

I förra veckan granskade gräv-Josse kontrollen av farliga ämnen i kosmetika. Upptäckten blev att kontrollmyndigheten Läkemedelsverket till stor del låter sminkföretagen kontrollera sig själva. Risken att cancerframkallande eller på annat sätt skadliga ämnen inte upptäcks, utan säljs fritt i Sverige, är överhängande. Läs exempelvis  från helgen om Anna som fick blåsor i hela ansiktet. Eller läs om cancerframkallande , som först nu ska regleras i den nya

Nu ställer vi oss frågan - vem kollar Läkemedelsverket? Ska det vara på det här viset? "Vice" Göran Hägglund, statssekreteraren Karin Johansson intervjuas. Det är på deras bord att se till att Läkemedelsverkets kontroll fungerar.

Och vem kollar regeringen och hur våra skattepengar används? Jo ! Vi snackar även med ordföranden för Riksrevisionens styrelse Eva Flyborg (fp). Hon säger bland annat:

– Alltså uppföljning och kontroll, det är väldigt, väldigt eftersatt. Utan man litar väldigt mycket på att: jaja det rullar ju på, och hade det varit allt för dåligt så hade någon skrikit till, säger Eva Flyborg (fp).

Lyssna på grävet om smink: