Bostadsbyggandet sjunker

Bostadsbyggandet på Gotland sjönk kraftigt årets tre första månader jämfört med samma period i fjol.
Ifjol påbörjades 70 bostadslägenheter det första kvartalet. Men i år var den siffran bara elva, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Siffrorna inbegriper både småhus och flerbostadshus.