Östgötafynd i arkivet

Mats Carlsson Lénart har grävt i Sveriges Radios omfattande arkiv för att se vad som finns gömt där från Östergötland. Hör Sven Jerring i Vadstena 1940, lantbrevbäraren i Sankt Anna på julafton 1949, invigningen av Lindö kanal 1962 och mycket annat.

Arkivserien sändes i Sveriges Radio Östergötland under december 2008 och januari 2009.

Del 1
Sven Jerring rapporterar från återinvigningen av Vadstena gamla teater den 27 november 1940. Medverkar gör även teaterhistorikern Nils Evert Taube.

Del 2
Sveriges Radios sommarprogram för ungdomar "Radio Karavan" sändes från Kisa den 25 juli 1972. Programledare var Eva Blomquist, senare programdirektör i SR. Medverkar gör även Helena Samuelsson, Håkan Stedt och Jan-Erik Gutman (även sång).

Del 3
Under sin första "östgötaresa" 1942 besökte den berömde radioreportern Lars Madsén Ydre och träffade där Axel Rääf (1877-1954).

Del 4
Radiotjänsts Folke Olhagen på Saab i Linköping 1948 där provflygningarna av J29 Tunnan pågick. Medverkande var även konstruktören Lars Brising och kapten Åke Sundén.

Del 5
Reportern Karl-Axel Arvidsson träffar Alfred "Texas" Andersson (1873-1952), skogsarbetare m.m. i Källhagen, Krokek 1944.

Del 6
Reporter Lennart Dansk besöker på julafton Sankt Annas skärgård 1949 och följer med lantbrevbäraren Henrik Magnusson. Medverkar gör även bondmoran Märta Svensson på Vrångö och poststationsföreståndaren Mariana Carlsson.

Del 7
Reporter Åke Magnusson refererar från invigningen av Norrköpings nya infartsled för fartyg 1962. Hörs gör även kung Gustaf VI Adolf samt Norrköpings hamnstyrelses ordförande Georg Lindgren.

Del 8
Upptäcktsresanden Sten Bergman (1895-1972) berättar 1954 om sina skolår och sin uppväxt i Norrköping.

Del 9
Sveriges Radios distriktschef i Norrköping Lennart Dansk introducerar det nya regionala radionyhetsprogrammet 1961. Medverkar gör även landshövding Per Eckerberg samt nyhetsredaktören Åke Magnusson.

Del 10
Lars Madsén besöker under sin andra östgötaresa 1947 lantbrukarparet Magnus och Sigrid Hannell på Säby gård i Östra Stenby och deras sex barn som då alla fortfarande bodde och arbetade hemma.