Isolering används som straff mot barn

Det finns stora brister när barn blir inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner för omhändertagna barn och ungdomar. Ekots granskning av nästan 500 fall där barn från 11 år blivit isolerade, visar att metoden används som bestraffning trots att det är olagligt. En rättsskandal, säger Barnombudsmannen.

Isoleringscellerna ska bara få användas när barnen är så våldsamma eller påverkade att inget annat fungerar. Men i praktiken används isolering som straff.

– Man trodde väl att det fick gå till så, när man väl var där inne. Det var ju ingen som hade berättat att det var fel. Jag såg på isoleringen som en slags skamvrå. För i princip vad som helst kan ju ske där inne utan att det kommer ut, säger Maria som varit på sluten ungdomsvård.

På de ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, Sis, driver finns små isoleringsceller utan möbler. Det är kala väggar med bara en plastmadrass på golvet. Här blir barnen inlåsta, ofta i bara underkläderna, i upp till 24 timmar.

Isolering är den grövsta åtgärden staten får använda mot barn. Lagen tillåter isolering bara som en sista utväg när barnen är så våldsamma eller så påverkade av berusningsmedel att inga andra medel finns för att stoppa dem från att skada någon. Isolering får aldrig användas som bestraffning.

Ekot har gått igenom beslutstexter och journalanteckningar från alla isoleringar av barn och unga som dokumenterats under sista halvåret 2008. Totalt är det 463 isoleringar av barn och unga från 11 års ålder. Granskningen blottar omfattande brister och regelbrott, där barnen blivit inlåsta i isoleringscell trots att de inte varit vare sig våldsamma eller berusade.

När en 15-årig flicka isoleras är enda motiveringen i journalen att flickan inte vill gå in på sitt rum när personalen säger till henne.

En 14-årig flicka isoleras eftersom hon "har svårt med sitt språk".

En 15-årig kille kallar personalen för "rasister" och skriker ”fuck you”. Han isoleras i 23 timmar och 15 minuter.

I andra fall har barn isolerats efter att ha hamnat i konflikter med personalen när de inte tagit av sig luvan på en tröja, druckit läsk direkt ur flaskan, eller stört när någon tittat på tv.

Det finns många exempel där personalen med våld försökt tvinga barnen att till exempel laga mat, gå upp på morgonen, gå och lägga sig på kvällen eller tvinga med barnen ut på promenad. När barnen gör motstånd hamnar de isoleringscellen.

Sis generaldirektör Ewa Persson Göransson reagerar på det material som Ekot har tagit fram.

– Att det finns brister i dokumentationen, att det krävs ett antal särskilda tillsynsbeslut nu så att vi kan gå till botten med de ärenden där det är uppenbara tveksamheter, där man kan misstänka att det har varit fel i hanteringen, säger Sis generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Barnombudsmannens, BO, jurister har gått igenom Ekots material. Enligt BO är det bara i en minoritet av fallen som personalen följt lagen enligt vad som står i journalerna och besluten om isolering.

– Det som ska vara en undantagsåtgärd har använts med stor frekvens, och att barn har isolerats i strid med lagen, bland annat har det använts som bestraffning av barnen. Med tanke på omfattningen och med tanke på hur utlämnade barnen är på statens institutioner i det här sammanhanget, så tycker jag att man kan se det här som en rättsskandal, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se