Riksrevisionen:

Försvarsmakten behöver yngre officerare

Det svenska försvaret har fel sorts personal. Det finns ett överskott på 1 500 äldre officerare samtidigt som det råder brist på personal i de lägre befälskategorierna.

När det svenska försvaret ställs om från invasionsförsvar till insatsförsvar förändras personalbehovet.

Det menar Riksrevisionen som har granskat Försvarsmaktens personalförsörjning med fokus på yrkesofficerarna.  

Bland annat blir det viktigare att rekrytera personer som är motiverade för utlandstjänstgöring.

Riksrevisionen pekar i sin rapport på att det finns en obalans i försvarsmaktens personalstruktur. Det finns ett överskott på 1 500 officerare som är äldre än 35 år.

Medelåldern bland officerarna under 2000-talet har stigit och ligger nu på 42 år.

Riksrevisionen uppmanar i sin granskning regeringen att vidta åtgärder så att Försvarsmakten får rätt sorts personal.

Det råder också brist på befäl i de lägre graderna jämfört med personal i högre befälskategorier. Fänrikarna utgjorde endast 0,6 procent av yrkesofficerarna 2008.

Riksrevisionen säger i en liknelse att ”den hierarkiska pyramiden står upp och ned och svajar på sin spets”.

Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson säger i en kommentar att man är medveten om problemen.

– Vår målsättning är att förbättra oss på samtliga punkter, säger Ulf Bengtsson.

Försvarsmakten påpekar också att det krävs förändringar på det arbetsrättsliga området för att kunna genomföra mer radikala åtgärder och efterlyser regeringens hjälp.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se