Inlåsta barn

Barnombudsman kritisk till åtgärder

Statens institutionsstyrelse, Sis, har ändrat sina regler kring isolering av barn på grund av det som framkommit under Ekots granskning av när barn från 11 år blivit inlåsta i isoleringsceller.

Trots att Sis ska bedriva tillsyn över sina institutioner har bristerna inte upptäckts tidigare. Ann-Kristin Westerlund är tillsynschef på Sis.

– Vi håller på att gå igenom det material som du har fått och kommer att beta oss igenom det. Vi försöker att göra någon form av rangordning i allvarlighetsgrad.

Hur reagerar du på det här materialet? Är det något som förvånar?

– Ja, vissa saker är skrämmande. Det verkar som den unge blir avskild för i princip ingenting, säger tillsynschef Ann-Kristin Westerlund.

I samband med att Ekot begärt ut journaler och beslut om isoleringar har även Sis egna tillsyn gått igenom materialet och upptäckt att dokumenten blottar vad SIS själv beskriver som "stora brister". Bland annat för att det finns exempel där personalen verkar ha provocerat barnen vilket lett till isolering eller att barnen bestraffats med isolering, vilket är olagligt.

Därför har Sis nu redan ändrat sina riktlinjer. Bland annat ska det fortlöpande, minst en gång i timmen, prövas om isoleringarna kan avbrytas.

Trots att Sis alltså ska bedriva tillsyn över sig själv har bristerna alltså inte upptäckts förrän vi begärt fram dokumenten.

Det finne exempel på där barnen har blivit avskilda för att de stört tv-tittandet, vägrat att ta av sig en luva på tröjan, dricker läsk direkt ur flaskan och liknande saker. Hur ser du på det?

– Synnerligen allvarligt. Där verkar det som om man har haft ett visst strafftänk ute på institutionerna. Det här med avskiljning är väldigt ingripande och att blir avskild för att man exempelvis inte tagit av sig sin keps är helt felaktigt.

Hur kommer de sig att ni inte har sett det här tidigare för det här finns med i besluten och i journalanteckningarna? Har ni inte kontroll över dem då?

– När vi är ute på tillsynsbesök så läser vi journalerna. Vi har inte gjort någon ordentlig genomgång av det här slaget men det är möjligt att det är någonting vi behöver titta på. Vi från tillsynsenheten kommer också att särskilt följa det här med avskiljningar och hur det hanteras ute på institutionerna.

Sis begär också att cheferna för alla institutionerna omgående ska se över sina rutiner och se till att all personal känner till regelverket. Fredrik Malmberg är barnombudsman.

– Det är naturligtvis bättre att man reagerar sent än aldrig reagerar. Man kan också konstatera att det här egentligen visar att detta att utöva tillsyn över sin egen verksamhet som Sis har fått göra är ett system som inte fungerar. Det är först egentligen när en oberoende aktör som Ekot som har begärt ut handlingarna som den här tillsynen har blivit någorlunda effektiv. Det är inte okej. Samtidigt så är det bra att de vidtar åtgärder. Jag tycker inte att det dock räcker. Det räcker inte att lägga ut ansvaret på institutionscheferna att nu tittar vidare på det här. Det här är en ledningsfråga och något som ledningen bör ta på mycket stort allvar om det regelverk som finns inte efterlevs på ett korrekt sätt.

Lasse Wearner satt inlåst i isoleringsceller på Lövsta skolhem utanför vagnhärad i slutet på 60-talet. De isoleringsceller används fortfarande. Han blir mycket upprörd när han får höra om de barn som blir inlåsta i dag.

– Jag tycker att det är skrämmande. Det här är en skam för Sverige. Att tolv- och trettonåringar blir inslängda i riktiga fängelseceller. Varför ska de överhuvudtaget lyftas in med våld i ett rum med en galonmadrass och en galonkudde. Vad är det man försöker bevisa för barnet. Så som de beter sig mot barnen här. Hade personal på en vanlig skola betett sig likadant mot barnen som de gör här skulle det efter en halvtimme ligga en polisanmälning på bordet. Men här sker det dagligen, säger Lasse Wearner.

Lövsta skolhems institutionschef har avböjt en intervju.

Bo-Göran Bodin
bo-goran.bodin@sr.se

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se