Sveriges Radio har upphört med utlandssändningar på vitryska

Sveriges Radio har upphört med utlandssändningarna på vitryska över kortvåg och på webben. Förändringen genomfördes den 1 september 2009.

Beslutet om nedläggning har fattats av Ingemar Löfgren, redaktionschef på SR International, Sveriges Radios nyhets- och aktualitetsredaktion på andra språk än svenska.

Ambitionen är att istället öka möjligheten till förstärkningar på andra områden inom redaktionen.

Ingemar Löfgren
Redaktionschef