Antibiotika mot borrelia bör begränsas

Borrelia och den svårare följdsjukdomen neuroborrelios bör inte behandlas med antibiotika mer än som mest två veckor.

Det konstaterar Läkemedelsverket - som i sina nya rekommendationer slår fast att antibiotika endast ska ges under kortare perioder.

Att behandla borrelia med antibiotika längre tid än så saknar vetenskapligt stöd - och ökar tvärtom risken för biverkningar, anser Läkemedelsverket.

En av de främsta orsakerna till borrelia-smitta är fästingbett.