Minister lovar förbättringar kring isolering

Trots att det är olagligt blir barn inlåsta i isoleringsceller som bestraffning. Det har Ekot rapporterat om i dag. Regeringen agerar nu efter Ekots granskning av hur omhändertagna barn isoleras på statliga ungdomshem.

Maria Larsson är den minister som ansvarar för ungdomshemmen och hon är kritisk till hur isoleringarna, de så kallade avskiljningarna, går till.

– Jag kan både blir förtvivlad och beklaga att det uppenbarligen inte finns en dokumentation som styrker att man kan använda avskiljning för många av de här barnen i reportaget, säger Maria Larsson.

Efter att ha lyssnat på reportaget om barn som isoleras på ungdomshem i Studio Ett i eftermiddags lovade Maria Larsson omedelbara åtgärder.

Statens institutionsstyrelse, Sis, som driver hemmen måste nu förklara varför isoleringarna sköts inte på rätt sätt.

– Vi kommer den här veckan att fatta ett regeringsbeslut där vi uppmanar Sis att göra en inventering av hur den här dokumentationen ser ut utav avskiljningsfallen. Att gå igenom dokumentationenoch att berätta för oss vilka åtgärder man har vidtagit redan och vad man avser att vidta ytterligare. Vi behöver den här kunskapen. Den har varit okänd precis som det berättades i reportaget så har inte tillsynsmyndigheten, Sis egen tillsynsmyndighet, inte gjort någon systematisk genomgång och här finns uppenbarligen en hel del där vi inte kan vara säkra på att avskiljningar har fattats på ett rätt beslut.

Ekot har gjort en systematisk genomgång och granskat bland annat journalanteckningar och beslutstexter från alla 463 dokumenterade isoleringar där barn från 11 år blivit inlåsta under andra halvåret 2008.

Genomgången visar att personal på de statliga institutionerna, trots att det alltså är olagligt, använder isolering som bestraffning.

Barn har exempelvis blivit inlåsta i kala isoleringsceller:

  • för att de kallat personalen för råttor och svurit
  • för att de inte gått in på rummet när personalen sagt till
  • för att de varit "uppvarvade"
  • för att barnet "har svårt med sitt språk"

Den ansvariga ministern, Maria Larsson, säger att det här är något som drabbar redan utsatta barn.

– Alla de brister som handlar om att barn far illa, som har kommit på sned i livet, där samhället går in och tar på sig ansvaret att ta hand om de här barnen måste vi kunna säkra upp i varje del. Här är ett område där vi inte har säkrat upp tillräckligt.

Bo-Göran Bodin
bo-goran.bodin@sr.se
Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se