Ekots granskning om isolerade barn

Läkare tillfrågas sällan innan isolering

Ekots fortsatta granskning av när barn blir inlåsta i isoleringsceller visar att läkare sällan bedömer barn under 15 år trots att lagen kräver att läkare ska ge sitt godkännande till isoleringarna.

I bara tre fall av 118 har läkarna träffat barnen i samband med isolering. Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg har gått igenom Ekots dokument.

– Det finns ju flera exempel på att barn som befinner sig i kris och ångest harr satts i isoleringsrum när de istället borde ha fått vård och behandling. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, säger BO Fredrik Malmberg.

När 12-åriga Lisa en eftermiddag i juli förra året blir inlåst i en isoleringscell här på Lövsta skolhem är det fjärde gången på två dagar hon isoleras. Personalen har tidigare samma dag slitit av henne kläderna och bh:n när de bar in henne på isoleringen.

Den här gången blir Lisa inlåst i cellen i 23 timmar. Varför hon blir kvar så länge står det ingenting om i hennes journaler. Någon läkare kontaktas inte heller under de 23 timmarna, trots att 12-åriga Lisa tidigare hade försökt ta livet av sig samma dag. Hon har också kräkts flera gånger under dagen.

Isolering kan vara skadligt för barnen och därför ska en läkare alltid godkänna att barn under 15 år blir isolerade. Läkarens åsikt ska sen dokumenteras i isoleringsbesluten. I det här fallet kontaktades inte läkare överhuvudtaget.

Som vi berättade igår har Ekot gått igenom beslutsdokument och journaler för nästan 500 fall av isolering av barn och unga på statens institutioner. 118 av dem rör barn under 15 år. I vart tredje fall har läkare inte kontaktats alls enligt vad som framgår av dokumenten.

– Jag tycker att det är mycket oroande för antingen är det så att dokumentationen är helt undermålig, det vill säga att man har kontaktat läkare men att man inte bryr sig om att skriva in det i journalerna, eller så är det så att dokumentationen är korrekt och rättvisande. Då betyder ju det att man inte har kontaktat läkare fast man är skyldig att göra det enligt lag. I båda fallen så bryter man mot den lagstiftning som finns, säger BO Fredrik Malmberg.

När läkare kontaktas är det ofta en till synes meningslös kontakt. Oftast innebär det att personalen berättar för läkaren på telefon att de har isolerat barnen. Minst tre gånger har personalen bara pratat in meddelande på läkarnas mobilsvar. Bara i tre fall av 118 har läkaren träffat barnen i samband med isolering.

Det är alltså i praktiken personalen och inte läkarna som bedömer barnens psykiska tillstånd.

Ewa Persson Göransson, är generaldirektör för statens institutionsstyrelse, Sis. Sis ledning har under flera veckors tid letat, men inte hittat några dokument som styrker att läkare ens har kontaktats i nästan vart tredje fall där barnen är under 15.

– Det är inte bra, men det sköts.

Ni har ju gång på gång sagt att läkare kontaktas i alla fall när barn under 15 år isoleras. Hur kan ni vara så säkra på det?

– Det går ju chefen i god för.

Det finns inte ett enda papper från myndigheten som visar att ni har följt lagen.

– Nej det är bristfälligt. Jag säger ju det. Dokumentationen måste skötas bättre. Sköts det inte rätt så är det fel. Jag försvarar inte det om det inte sköts på ett korrekt sätt, säger Ewa Persson Göransson.

Ekot sökt chefen på Lövsta skolhem, men han har avböjt intervju.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se