Språkbiten den 17 juli 2009

-'vattnet siger'
- gradskillnad och artskillnad mellan dialekter
- dofta över
- rättare
- kreti och pleti
- dricks