Språkbiten den 24 juli 2009

- vad händer med infinitivmärket 'att'?
- och även andra sorters 'att'
- 'dessa' och 'de/dem'
- när 'vi' inte betyder vi