Språkbiten 31 juli 2009

- varför heter det ’var är klockan’ och ’hur mycket är klockan’?
- klockan fortar sig och saktar sig
- sakta mak och snabba mak