Hovrätten:

"Pirate Bay-domaren var inte jävig"

Rättegången i Pirate Bay-målet tas inte om. Hovrätten slår fast att domaren i målet, Tomas Norström, inte var jävig.

Hovrättslagman Anders Eka säger att man har kommit fram till att domstolen ogillar jävsinvändningen.

– Man går igenom de olika omständigheter som är uppe i det här målet och granskar med utgångspunkt för vad som gäller för jävsfrågor, säger Anders Eka till P3 Nyheters Evelina Attervall.

Tomas Norström har ju varit medlem i de här olika organisationerna som har haft koppling till branschen?

– Just det, det har vi beaktat men vi har kommit till slutsatsen att det här inte har inneburit att han har varit jävig i den mening som reglerna kräver. Den här typen av medlemskap innebär inte jäv, säger Anders Eka.

Anklagelserna om jäv togs upp efter det att P3 Nyheter avslöjat att Tomas Norström var medlem i bland annat Svenska föreningen för upphovsrätt som är uttalat för att upphovsrätten ska kontrolleras hårdare.

Flera av advokaterna för film- och musikbolagen i Pirate Bay-målet är med i samma förening.

Hovrätten konstaterar i skälen för beslutet bland annat att domarens medlemskap i de aktuella föreningarna och hans uppdrag som styrelseledamot i en av föreningarna visserligen visar på ett engagemang i frågor om upphovsrätt. Men att en domare ställer sig bakom de principer som lagstiftningen vilar på kan, enligt domstolen, inte utgöra grund för jäv.

Hovrätten säger i beslutet att domaren i detta fall mot bakgrund av sitt engagemang i upphovsrättsliga frågor borde ha upplyst om sitt styrelseuppdrag.

Men att domaren kan anses ha brustit i sin upplysningsskyldighet innebär inte att det förekommit ett sådant fel i rättegången som gör att målet vid tingsrätten ska tas om.

Hovrättens beslut var enigt och kan inte överklagas.

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström säger till TT att han är upprörd och förvånad över hovrättens bedömning.

– Det här visar att det inte går att lita på det svenska rättsväsendet när det gäller upphovsrättsmål längre. Det här är rättsröta, helt enkelt, säger Engström till TT.

Advokat Per E Samuelson, som företräder Carl Lundström, är mycket kritisk till hovrättens beslut och hur det har kommit till.

– Det är ett mycket anmärkningsvärt beslut. Eftersom det kommer färdigt och klart den 25 juni när jag skickade in min inlaga efter lunch den 23 juni så får jag ett intryck av att beslutet i praktiken var meddelat och bestämt innan jag skickade in mitt slutyttrande, säger han till TT.

Tomas Norström själv vill inte lämna några kommentarer innan han har läst hovrättens beslut.

Advokat Monique Wadsted, ombud för de amerikanska filmrättsinnehavarna i Pirat Bay-målet, säger till TT att hovrättens beslut var väntat.

– Det måste vara tillåtet också för domare att röra sig i verkligheten och föra samtal med andra jurister även om de skulle råka dyka upp som ombud, säger Monique Wadsted.