Ekots granskning om isolerade barn

Barn spärrades in efter självmordsförsök

Barn och unga som försökt ta livet av sig blir i strid med lagen inlåsta i isoleringsceller istället för att få vård. Det visar den granskning som Ekot gjort.

Titti Mattson är docent i socialrätt vid Lunds universitet. Hon har gått igenom delar av ekots material och säger att Sis bryter mot lagen i de fall där barn isolerats på grund av självmordsförsök.

– Det är inte grund för avskiljning. Inte att isolera vederbörande med ett beslut om avskiljning. Det är uppenbart oriktigt att göra så.

Så ett suicidförsök är inte ett skäl för avskiljning?

– Nej, inte om det inte också sker ett agerande som är kraftigt utagerande. Men det framgick inte alls i det här fallet att det skulle vara på det viset.

Som vi berättat tidigare har Ekot gått igenom journaler och beslutsunderlag för nästan 500 fall då barn och unga från 11 år uppåt blivit inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner.

I flera av de fallen har de unga skadat sig själva eller försökt ta livet av sig. Det finns uppenbara fall där de har haft ett akut behov av vård med till exempel kraftig ångest och kräkningar.

Istället för att få sjukvård blir de inlåsta i isoleringsceller. Att låsa in ett barn som försökt begå självmord är olagligt. Ändå är det just vad som sker på statens institutioner.

28 december: 14-årige John isoleras fyra timmar och 45 minuter för att han hotar att ta sitt liv.

10 december: 14-årige Amir förs till isoleringscellen för att han skadar sig själv. Periodvis verkar han frånvarande och insjunken i sig själv.

5 december: 17-åriga Ivan är instängd på sitt rum. Han ringer personalen och frågar när han får komma ut. Personalen säger att det är siesta på avdelningen och att han därför får vänta på rummet. Ivan säger att han ska ta livet av sig. Han fäster ett lakan i taket, gör en hängsnara som han trär runt halsen och hoppar. Först då kommer personalen in och springer fram och lyfter Ivan så att man får bort snaran runt halsen. Därefter går personal med Ivan till isoleringscellen.

Istället för att ta Ivan till sjukhus efter självmordsförsöket blir han inlåst i isoleringscellen i 3 timmar och 5 minuter. Ingenting i journalerna vi fått från Sis tyder på att personalen ens kontaktade sjukvård.

Stig-Arne Tengmer är säkerhetssamordnare och före detta institutionschef på Sis.

– Om du beskriver det så att det enbart handlar om att man begått ett sjölvmordsförsök och att man därefter isoleras så är inte det okej.

När man läser de här handlingarna från institutioner från runt om i landet så får man intrycket av att man tror att det är okej att isolera barn som skadar sig själva enbart?

– Det har vår generaldirektör beslutat om att det måste gås till botten med och tittas på om det är så eller inte, säger Stig-Arne Tengmer.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se

Bo-Göran Bodin
bo-goran.bodin@sr.se