Språkbiten den 7 augusti 2009

- högönsklig välmåga och godan ro
- skor tillverkade av barn
- är verformen ’hannt’ godkänd?