Språkbiten den 14 augusti 2009

- tvesovla
- minnig
- prisnosig
- om bokstavlig och konventionell betydelse: utlandsfödd och sängkläder
- stämma i bäcken
- gå på i ullstrumporna